Browsing Category
Archive
Share:به گزارش خبرگزاری مهر، عادل کاظمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه این اقدام بر اساس مصوبه کمیته کنترل و کاهش پیک بار شرکت توانیر انجام می شود، افزود: جمع آوری انشعابات این مراکز، با توجه به مصرف بسیار زیاد آنها و جهت پیشگیری از افزایش بار شبکه و قطع برق مشترکین مجاز صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر تعرفه خاصی برای این مراکز تعریف نشده است، افزود: در حقیقت صنعت برق برای حمایت از حقوق مصرف کنندگانی که انشعاب‌های قانونی و مجاز دارند مجبور به قطع برق استخراج کنندگان ارزهای مجازی و یا سایر استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه است.

وی تصریح کرد: این دستگاه ها در حال حاضر بار زیادی را به شبکه توزیع برق تبریز وارد می کنند که موجب افزایش بی رویه پیک بار این شرکت می شود و حتی می تواند به تاسیسات شبکه نیز آسیب جدی وارد کند.

کاظمی همچنین افزود: برخی از مراکزی که در زمینه تولید ارز دیجیتال فعالیت می نمایند، به صورت غیر مجاز از شبکه برق استفاده می کنند.