کیف پول ارز Nano

Nano wallet
Nano wallet

در این بخش میخواهیم مثل هر ارز دیگری در سایت اصلی نانو nano کیف افتتاح حساب نمایم و کیف پول بسازیم

برای این کار به سایت اصلی ارز نانو nano مراجعه و به اسانی کیف پول خود را می سازیم

ویدیو اموزش ساخت کیف پول نانو Nano wallet